2010 Graduates

Qing_Wu_Yuan_Wei_2010

Qian Wu and Yuan Wei from Xi'an Shiyou University.

Li_Zhang_Daxin_Zhang_2010

Li Zhang and Daxin Zhou from Gansu Agricultural University.

GUBS_cohort_2010

Jiaren Sun, Weng Deng, Jianbo Su, Sang Li, Chanjuan Long, and Wang Yao from Guangdong University of Business Studies.