Tropical Storm Ian

BraveNation: We are closely monitoring Tropical Storm Ian. For the latest updates, please visit uncp.edu/ian.

2012 Graduates

grouppicture2012

Group picture taken at the Graduation Ceremony of 2012.

JinyuanChen

Jingyuan Chen from Lanzhou University of Finance and Economics.

YuWang

Yu Wang from Chongqing University of Posts and Telecommunication.

LiyunZhu

Liyun Zhu from Gansu Agricultural University.

Ye_Hong_Huang

Dan Hong, Wenkai Ye and Yuting Huang from Guangdong University of Business Studies.

FenghuaGuo

Fenghua Guo from Lanzhou University of Technology.

Zhao_Chen

Zifei Zhao and Zhengxiong Chen from Nanjing University of Information and Science Technology.

LiangziYe

Liangzi Ye from Wuhan University of Technology.

YongchenLei

Yongchen Lei from Xi'an University of Science and Technology.

Wang_Zhen_Liu

Yiwen Wang, Chi Zhen, and Dan Liu from Xi'an Shiyou University.

KangChang

Kang Chang from Xi'an University of Posts and Telecommunication.

DeyuZeng

Deyu Zeng from Southwest Jiaotong University.

MingyueWu

Mingyue Wu from Southwest Shiyou University.

Guo_Chen_Lv

Mengmeng Guo, Ting Chen and Lei Lv from Yunnan University.