Tropical Storm Ian

BraveNation: We are closely monitoring Tropical Storm Ian. For the latest updates, please visit uncp.edu/ian.

2011 Graduates

group2011

Group picture taken at the Graduation Ceremony of 2011.

TongXin_LiYi_2011

Tong Xin and Li Yi from Lanzhou University of Finance and Economics.

FanYumeng_2011

Fan Yumeng from North University of China.

FanYao_HanSiwei_2011

Fan Yao and Han Siwei from Xi'an Shiyou University.

XiongXiaohan_2011

Xiong Xiaohan from Wuhan University of Technology.

GUSB_2011

Liao Zhiyong, Liu Xiaowen, Zheng Yueping, Zheng Jianghua, Zhao Xiaoxian and Lei Yun from Guangdong University of Business Studies.

GaoXianghui_LiYuexin_2011

Gao Xianghui and Li Yuexin from Gansu Agricutural University.