Tropical Storm Ian

BraveNation: We are closely monitoring Tropical Storm Ian. For the latest updates, please visit uncp.edu/ian.

2008 Graduates

group photo 2008

Group photo of the 2008 graduates. 

xing_yang_su_chen

Yunwei Lu from North University of China.

yunwei_lu

Shuai Wang from Liaoning Shihua University.

shuai_wang

Shuai Wang from Liaoning Shihua University.

Lui_Junyan_Hong_Wei

Junyan Liu and Wei Hong from Guangdong University of Business Studies.