International Programs
International Programs
UNCP Home Student Services International International Programs Asian Programs Chepd Undergraduate and Graduate Transfer Programs 2011 Graduates
  • FONT SIZE
  • A
  • A

2011 Graduates

group

Group picture taken at the Graduation Ceremony of 2011

graduates

Tong Xin and Li Yi from Lanzhou University of Finance and Economics.

graduates

Fan Yumeng from North University of China.

graduates

Fan Yao and Han Siwei from Xi'an Shiyou University.

graduate

Xiong Xiaohan from Wuhan University of Technology.

graduates

Liao Zhiyong, Liu Xiaowen, Zheng Yueping, Zheng Jianghua, Zhao Xiaoxian and Lei Yun from Guangdong University of Business Studies.

graduates

Gao Xianghui and Li Yuexin from Gansu Agricutural University.